Göm menyn

Vi söker projekt och handledare till examensarbeten på BMA våren 2018

Den 3 april t.o.m. den 8 juni 2018 ska studenterna på Biomedicinska analytikerprogrammet, BMA, under termin 6 utföra sina individuella examensarbeten (15 hp, 10 veckor). Vi söker handledare samt projekt som kan genomföras vid kliniska laboratorium, forskningslab, veterinärmedicinskt lab, företag, m.m.

Vårterminen 2018 kommer Eva Lindström och jag, Per Whiss, att vara kursansvariga och examinatorer för kursen som innehåller examensarbetet. 

Vi söker nu efter potentiella projekt och handledare för dessa kandidatuppsatser. Projektet kan genomföras vid kliniska laboratorium, forskningslab, veterinärmedicinskt lab, företag, m.m. Under slutet av termin 5 och första delen av termin 6, genomför studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid olika kliniska laboratorier.  

Vi är mycket intresserade av att få kontakt även med dem som kan tänka sig att ta emot en student, även om ett specifikt projekt inte är definierat ännu!

Projektet ska utgå från en frågeställning som är relevant för huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, vara fokuserat kring denna frågeställning och vara väl avgränsat. Arbetet innefattar litteraturstudier i området, experimentellt arbete och färdigställande av en uppsats på svenska, samt muntlig presentation av arbetet. Förhållandet mellan litteraturstudier och experimentellt arbete kan variera beroende på projekt. Tidsmässigt bör ca 6-7 veckor läggas på framför allt laborativt arbete och 3-4 veckor på litteraturstudier, skrivarbete och examination. Från utbildningen hjälper vi gärna till med formulering av frågeställning och planering om det finns en grundidé till ett möjligt projekt. 

Exempel på frågeställningar: 

  • Hur påverkar olika antikoagulantia trombocytvolymen vid automatiserad cellräkning?
  • Vilka preanalytiska faktorer påverkar bestämning av salivkortisol?

Exempel på titlar från tidigare arbeten: 

  • Bestämning av hepatit C genotyper genom analys och sekvensering av NS5B- regionen - en metod för HCV-RNA genotypning genom cDNA-syntes med reverse transkriptas, nested PCR och direkt sekvensering.
  • Järnbrist hos blodgivare – nyttan av utökade blodstatusparametrar på Cell-Dyn Sapphire.
  • En pilotstudie av caprylyl glycol och p-anisic acid för att undersöka effekter i tvål och lotion samt för att approximera antimikrobiella egenskaper.

Man kan vara ensam handledare om man har magisterkompetens. Alternativt kan man vara metodhandledare i kombination med en akademisk handledare från t.ex. avdelningen/kliniken eller BMA utbildningen. 

Vi tar tacksamt emot förslag på projekt eller bara en intresseanmälan från dem som har möjlighet att ta emot en student samt svarar på frågor som rör dessa examensarbeten.

Kontakt

Eva Lindström

Per Wiss


2017-11-09
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-09