Göm menyn

Påminnelsen - Program för ledare inom forskning och utbildning, PLUF, 2018

Nu är det dags att anmäla till nästa års PLUF, som börjar i februari 2018.

Programmet är delvis uppdelat i två spår för ledare inom forskning respektive ledare inom utbildning.

Deltagarna ska efter genomgången utbildning:

  • ha utvecklat sin förmåga att framgångsrikt leda och utveckla verksamhet och projekt i enlighet med de mål som är satta
  • ha utvecklat sin förmåga att framgångsrikt skapa en öppen och välfungerande kommunikation med olika intressenter
  • ha fått ett nätverk för att lära av varandra och bidra till ett än bättre samspel mellan olika intressenter inom utbildning och forskning

Programmet riktar sig främst till ledare, inom forskning och utbildning, som inte har personalansvar.

Anmälan skickas till Christina Ekerfelt senast 5 december på e-post: christina.ekerfelt@liu.se

Information och program >>


2017-11-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-28