Göm menyn

IKEs nya styrelse

Ny styrelse vid IKE fr o m 1 januari 2018

Rektor förordnar efter föreskrivet förslagsarbete följande personer att vara ledamöter
respektive ersättare i styrelsen för IKE för tiden fr o m den 1 januari 2018 t o m den 31
december 2020:

 • Anders Fridberger, ordförande
 • Thomas Lindahl, ledamot
 • Karin Öllinger, ledamot
 • Preben Kölhede, ledamot
 • Anita Öst, ledamot
 • Torbjörn Ledin, ledamot
 • Maria Jenmalm, ledamot
 • Håkan Olausson, ledamot
 • Lovisa Holm, ledamot
 • Katarina Kärling, ledamot
 • Ann-Charlott Ericson, ersättare
 • Peter Påhlsson, ersättare
 • Jonas Broman, ersättare
 • Katarina Kågedal, ersättare
 • Neil Lagali, ersättare
 • Simin Mohseni, ersättare
 • Colm Nestor, ersättare
 • Anna Fahlgren, ersättare
 • Mats Lindahl, ersättare
 • Åsa Schippert, ersättare
 • Eva Danielsson, ersättare

Förordnande av ledamöter och ersättare i styrelsen för IKE 2018-2020 >>


2017-11-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-07