Göm menyn

LiUs nya skrivarsystem

De nya kopiatorer/skrivarna levereras och ställs på plats denna vecka. De gamla maskinerna kommer att hämtas någon gång i november men dessa kopplas av utrymmesskäl ur när den nya ersättningsskrivaren kommer på plats. De maskiner som är uppställda är klara och redo att användas.

LiU-ansluten Windowsdator

Ni som har en LiU-ansluten Windowsdator ska redan ha fått skrivarna installerade. De nya skrivarna heter t ex EDP-LiU-2-108 där de sista siffrorna är löpnummer och är unikt för just den skrivare som står nära dig. Namnet hittar du på framsidan av skrivaren på en vit etikett med blå ram.

Ni ska också ha en eduPrint-LiU och den används för att hämta utskrifter vid vilken skrivare ni vill med ditt LiU-kort. Webbutskrifter finns även via https://portalliu.onricoh.se/.

LiU-ansluten MAC-dator

Ni som har en LiU-ansluten MAC dator ska ha fått eduPrint-LiU skrivaren installerad och arbete pågår för fullt får att få ut direktköerna till era datorer också. Ni kan också lägga till eduPrint-LiU skrivaren själv via Systeminställningarna. Mer information i denna länk.

Behöver ni ha hjälp eller har frågor om det nya systemet så tveka inte att kontakta helpdesk via telefon: 2828 eller via e-post: helpdesk@liu.se

Svensk användarguide>>

English version

As you may have noticed, the new copiers/printers are rolling in and put into place. The old machines will be retrieved sometime in November but these are disconnected due to lack of space when the new replacement printer comes into place. The machines in place are ready for use.

LiU-connected Windows computer

Those who have a LiU-connected Windows computer should already have the printers installed. The names of the new printers are in the style of EDP-LiU-2-108, where the last numbers are serial numbers and are unique to just the printer closest to you. The name of your printer is located on the front of the printer on a white label with a blue border.

You should also have a corresponding PrintAnywhere printer installed on your computer. It's called eduPrint-LiU in the new printing system, and and works in the same way where you can use your LiU-card at any printer. You can also print through https://portalliu.onricoh.se/.

LiU-connected MAC computer

Those of you who have a LiU-connected MAC computer should have the eduPrint-LiU printer installed and you will get the other printing ques to your computers soon as well. You can also add the eduPrint-LiU printer yourself via System Preferences. See this link.

If you need help or have questions about the new system, do not hesitate to contact helpdesk by phone: 2828 or by e-mail: helpdesk@liu.se

Users guide in English>>


2017-11-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-02