Göm menyn

Ny prefektur vid IKE

I beslutet står:

Rektor förordnar efter föreskrivet förslagsarbete professor Anders Fridberger att vara prefekt vid institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) from 1 januari 2018 tills vidare, dock längst t o m 31 december 2020.

För samma tid förordnas professor Peter Påhlsson och universitetslektor Ann-Charlott Ericson och som förste respektive andra proprefekt vid IKE. Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av universitetsdirektör Kent Waltersson, studeranderepresentanten Jacob Larsson och rektors sekreterare Aneth Andersson efter föredragning av universitetsråd Randi Hellgren.

Anders Fridberger


Anders Fridberger ny prefekt vid IKE fr.o.m. 1 januari 2018


2017-11-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-02