Göm menyn

Nya friskvårdrutiner 1 januari

Friskvård

Vi vill påminna om möjligheten att få ersättning för friskvård för 2017. Alla anställda vid LiU kan erhålla friskvårdsförmån. LiU bidrar med upp till 2 000 kr per kalenderår för friskvård. För att erhålla ersättning ska utlägget webbrapporteras i Primula.

Skriv ut en sammanställning över det inrapporterade friskvårdsutlägget och bifoga originalkvitto.

Skicka underlaget till IKE kansli, HR-funktionen senast 30 november.

Läs om nya friskvårdsrutiner här >>

Preventive Health Care

Now it is time to leave in receipts for preventive health care for 2017. The reimbursement is up to 2 000 SEK per year for employed personnel. Compensation is based on the submission of receipts in original. Expenses should be web reported (in Primula).

Attach the printed summary together with the original receipt and sent it to “IKE kansli, HR funktionen” no later than November 30th.

 


2017-10-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-23