Göm menyn

Forskningsbidrag från Märta Lundqvists Stiftelse 2017/2018

Stiftelsens syfte och mål

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskningen om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Särskilt kommer patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning att prioriteras. Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare.
Forskningsprogrammet ska innehålla tydliga mål så att resultatet av erhållna medel kan utvärderas. Storleken på utdelningsbara medel i år uppgår till 1 320 000 kronor.

Ansökan

Vem kan söka anslag?
Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet med avlagd doktorsexamen (bevis i bilaga) inom tidsramen 5 år, dvs efter 1 januari 2013. Avräkning av tid kan ske för föräldraledighet och tid för eventuell AT tjänst.

Projektansökan

Ansökan som kan skrivas på svenska eller engelska omfattar bl.a. uppgifter om projektledare, medelsförvaltare och sökt bidrag samt följande obligatoriska bilagor:

 • Projektbeskrivning (forskningsprogram)
 • Meritförteckning
 • Budget

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska omfatta maximalt 5 A4-sidor exklusive referenser (12 punkters textstorlek). Projektbeskrivningen skickas in tillsammans med de övriga bilagorna i en för ansökan gemensamt sammanfogad pdf-fil.

Projektbeskrivningens innehåll:

 • Projekttitel
 • Sammanfattning av projektet (högst 250 ord)
 • Syfte, hypotes och frågeställning
 • Arbetsplan
 • Relevans
 • Hittills uppnådda resultat (om sådana finns)
 • Förväntade resultat i relation till projektets mål
 • Hur länge projektet förväntas pågå
 • Projektets vetenskapliga och praktiska betydelse

Tidplan

Utlysningen av programmet pågår från 16 oktober 2017 med sista datum för inskickande av ansökan 10 januari, kl. 24.00, 2018. Beredningsarbetet pågår under våren 2018 och beslut förväntas under april månad.

Övrigt

Utbetalning för de bidrag som kan komma att beviljas sker till respektive lärosäte. Såväl vetenskaplig som ekonomisk redovisning för hur medlen använts ska inlämnas till Stiftelsen senast 2 år efter utbetalningsdatum.

Kontaktuppgifter

Ansökan skickas till e-post: eva.lang-larsson@kjallgren.se
Upplysningar: Telefon 0520-47 05 00 eller mail ovan

 


2017-10-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-25