Göm menyn

Utlysning forskningsmedel - Clas Groschinskys stifelse

Clas Groschinskys stiftelse kommer den 1 november att utlysa möjligheter att ansöka om medel för social  och beteendevetenskaplig och medicinsk forskning riktade till:

  • Forskare inom medicin
  • Forskare inom social- och betendevetenskap - för denna forskargrupp kan även stipendier tilldelas
  • Social verksamhet

Den social och beteendevetenskapliga forskningen gäller teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.

Den medicinska forskningen gäller infektioner, immunterapi mot cancer, cancer i bukspottkörteln och myelogisk leukemi.

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast 2018-02-01

Se annonsen här

Mer information finns att läsa på stiftelsens hemsida

 


2017-10-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-25