Göm menyn

Potentiella användare av genetiska resurser och traditionell kunskap

Med anledning av att Naturvårdsverket ansvarar för vägledning och tillsyn av Nagoyaprotokollet och tillhörande EU-lagstiftning (EU ABS-förordningen) kan du som forskar få stöd och vägledning vid användandet av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana.

För att vi ska kunna ge er bästa möjliga stöd behöver vi ta del av vilken befintlig kunskap som finns hos forskare och vid institutionerna. Därför skulle vi bli tacksamma om ni vill fylla i denna enkät, det tar ungefär 5-10 minuter.

Med vänliga hälsningar
Jessica Henecke Dahl, kommunikatör

Du hittar även undersökningen här: https://reply.surveygenerator.com/InSurvey.aspx?xzy=%2fHQlJwup9QVyGPywcHlrG%2fo6SY96R%2bSI


2017-10-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-25