Göm menyn

Informationsmöte om ny utlysning - Vinnova!

Utmaningsdriven innovation – Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Har du nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft? Då är detta möte rätt för dig.

Under mötet informerar vi bland annat om:

  • syftet med utlysningen
  • vad du kan söka för
  • hur du ansöker
  • hur bedömningsprocessen går till

Dessutom kommer representanter från tidigare projekt inom Utmaningsdriven innovation att berätta om sina erfarenheter. Du kommer även att få möjlighet att ställa frågor.

Inom Utmaningsdriven innovation stödjer vi förslag som har identifierat en samhällsutmaning som kan lösas genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. De lösningar som utvecklas ska på ett tydligt sätt bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till jämställdhet. 

Utmaningsdriven innovation stödjer projekt i tre olika steg. Denna utlysning avser steg 1. Utlysningen är öppen från 1 november till 25 januari.

När: Torsdag 9 november, kl 09:00-11:00. Kaffe och smörgås serveras från 08:30

Var: Vinnova, Mäster Samuelsgata 56, 4 tr, Stockholm - Hitta hit!

Anmäl dig här!

Mer information >>

Varmt välkommen!

Mötet webbsänds på Vinnovas webbplats, www.vinnova.se/om-oss/webb-tv/ och finns även tillgängligt efteråt. Under mötet kan du ställa frågor via twitter #VIudi


2017-10-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-23