Göm menyn

Sök forskningsmedel inom informationspåverkan

Under högst fyra års tid avser MSB att finansiera forskningsprojekt inom området informationspåverkan med start halvårsskiftet 2018. Satsningen är på cirka 20 miljoner kr och till minst två forskningsprojekt.

Syftet med satsningen är att bidra till ökad kunskap inom området informationspåverkan där det finns behov av att utveckla kunskap om metoder för att identifiera, analysera och möta informationspåverkan som kan ha en negativ påverkan på Sverige och riskerar att hota våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Inriktningarna i utlysningen är informationspåverkan mot Sverige från statsaktörer och islamistisk informationspåverkan i Sverige.

Utlysningen öppnar för intresseanmälningar den 5 oktober 2017.
Intresseanmälan ska ha kommit in till MSB senast den 14 november 2017.

 


2017-10-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-12