Göm menyn

Nominera kandidater till Riskkollegiets pris

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till 2018 års pris ”The Swedish Risk Academy Award to a Young Researcher”

Riskkollegiet utlyser nu 2018 års pris, The Swedish Risk Academy Award to a Young Researcher, som ska gå till en yngre forskare vars forskning har relevans för Riskkollegiets syfte och vilken i sin forskning visat god initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad. Forskaren skall vara doktorand eller nydisputerad forskare (disputation 2016 eller 2017 i Sverige).

Riskkollegiet ber vänligen om er medverkan att sprida informationen (se bifogat dokument), med inbjudan att nominera pristagare, till de institutioner inom ert lärosäte, till avdelningar inom er myndighet eller organisation, som kan vara berörda.

Nomineringstiden utgår onsdagen den 1 november 2017.

Eventuella frågor om priset kan ställas till Anneli Widenfalk, sekreterare i Riskkollegiet, Anneli.Widenfalk@slv.se eller till ordförande Synnöve Sundell Bergman, Synnove.Sundell-Bergman@vattenfall.com.

Med tack för ert tillmötesgående
Riskkollegiets kansli


2017-10-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-11