Göm menyn

Ansök om Linnaeus-Palme

Ansökan om medel för utbildningssamarbete från det Sida-finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme Planering

Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå. Att starta ett projekt med ett lärosäte i ett utvecklingsland kan vara ett bra sätt att ta tillvara på befintliga kontakter och undersöka de akademiska förutsättningarna för vidare samarbete. Programmet vänder sig till institutioner som vill utveckla ett långsiktigt utbildningssamarbete med ett lärosäte i ett utvecklingsland.

Som regel används första året i ett L-P projekt till en ömsesidig planeringsresa (Linnaeus-Palme planering)

Ansökningsomgången öppnar den 5 oktober 2017. Sista ansökningsdag är den 2 november klockan 12.00.

Obs! Det är viktigt att samtliga projektet är väl förankrade på din institution och att institutionen är medveten om regelverket för Linnaeus-Palme angående indirekta kostnader. I ”Ramar och kriterier, Linnaeus Palme planering 2017” står det:

”Programmet är ett komplement till ett lärosätes övriga internationella samarbeten och utbyten och ger inte en heltäckande finansiering. Egenfinansiering behövs från deltagande institutioner, exempelvis för deltagande lärares lönekostnader, men även vad gäller indirekta kostnader.” (”Ramar och kriterier, Linnaeus Palme planering 2017” S. 6)

Mer information finns på vår hemsida

Ansök till programmet

Vid frågor kontakta ida.van.der.woude@liu.se eller UHR linnaeuspalme@uhr.se

 


2017-10-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-11