Göm menyn

Strålskyddsutbildning/Radiation protection course Refresher 2017

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med joniserande strålning laborativt/For personnel involved in ionising radiation.

Målgrupp: Personal vid LiU och US som arbetar med joniserande strålning laborativt, särskilt de som genomgått den längre strålskyddskursen (eller motsvarande) för 5-10 år sedan. Förkunskaper inom strålskydd förutsetts då detta är ett repetitionstillfälle

När: 12:e oktober 2017, kl. 09:00-12:00

Plats: Radiofysik IMH/US, ingång 34, hiss A plan 08 (O-huset)

Avgift: Ingen

Information: Håkan Pettersson, 010-103 1752 hakan.pettersson@regionostergotland.se
Registrering: Magnus Gårdestig, 010-103 1775, magnus.gardestig@liu.se

Kursinnehåll:

 • Avfallshantering
 • Kontaminationskontroll
 • Radionukliddata
 • Persondosimetri
 • Strålskyddshandboken
 • Praktiskt strålskydd
 • Frågestund

The course is for personnel involved in ionising radiation.

Target group: Personnel at LiU and US involved in ionising radiation, especially those who have passed the main RP course 5-10 years ago. Previous knowledge of radiation protection is presumed when this is a refresher course

Fee: Free

Language: the course may be in English if requested

When: 12:e Ocktober 2017, 09:00-12:00

Where: Radiofysik IMH/US, entrance 34, elevator A floor 08 (O-huset)

Information: Håkan Pettersson, 010-103 1752, hakan.pettersson@regionostergotland.se

Registration: Magnus Gårdestig, 010-103 1775, magnus.gardestig@liu.se

Syllabus:

 • Waste management
 • Contamination
 • Data sheets
 • Dosimetry
 • Guidelines
 • Practice
 • Q&A

2017-09-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-14