Göm menyn

Ramavtal för konferensanläggningar och konferensservice

Information om avtalen för konferensanläggningar och konferensservice

Konferenstjänster/konferensanläggningar

LiU har ett lokalt ramavtal med ett 30-tal konferensanläggningar i vår region. Avtalet löper ut den 14 september.

En ny upphandling pågår, men nya avtal kommer inte att vara på plats när avtalet löper ut. Preliminärt räknar vi med ett avtalsglapp under cirka en månad, till mitten av oktober.

Konferensanläggningar kan bokas innan avtalet löper ut (sista avtalsdag 14 september) för datum som gäller hösten -17.

Om en konferensanläggning behöver bokas under den avtalslösa tiden (efter 14 september), hör av dig till Upphandlingsenheten för mer information och råd hur du går tillväga.

Konferensservice

Avtalet för konferensservicetjänster löper ut den 30 september. Finns behov av dessa tjänster under hösten -17 behöver en konkurrensutsättning göras, via modulen i Proceedo (kontakta din inköpshandläggare, endast tillgänglig för inköpshandläggare) innan 30 september, observera att konkurrensutsättningen måste vara helt klar och tilldelad senast 30 september. En ny upphandling pågår, vi räknar även i den här upphandlingen med ett avtalsglapp om cirka en månad, till slutet av oktober.

Information om de nya avtalen kommer så fort de är på plats, dels via mejl till inköpshandläggarna, information i avtalsdatabasen Proceedo med flera kanaler. Vi planerar även för en minimässa längre fram i höst då alla leverantörer bjuds in.

Avtalsansvarig för avtalen är Jessica Kindqvist, jessica.kindqvist@liu.se, tel 013-28 28 25.


2017-09-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-14