Göm menyn

Byte av skrivare på hela universitetet under oktober

I början av oktober kommer ett arbete inledas för att byta ut samtliga nuvarande skrivare på universitetet. De nya skrivarna kommer på plats etappvis över universitet och arbetet med detta beräknas vara klart i slutet av oktober.

Linköpings universitet har, tillsammans med 13 andra svenska lärosäten, genomfört en upphandling kring nya utskriftstjänster och upphandlingen har vunnits av RICOH. Lösningen kallas Eduprint. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste en ramavtalsupphandling ske vart fjärde år, då avtal skrivs på maximalt fyra år och därför genomförs nu detta arbete. Till skillnad från tidigare är det i det nya avtalet fastställt att leverantören RICOH även sköter påfyllning av toner och papper. Rent upphandlingstekniskt är detta inte ett ramavtal utan möjliggör ett längre avtal än 4 år.

Skrivarna får nya benämningar

Skrivarna kommer att byta till en ny namnstandard och heta exempelvis Eduprint-LIU-01-3-234. Den första siffran i grupperingen står för vilket campus skrivaren finns på (Valla 01, US 02, Norrköping 03, Lidingö 04). Den andra siffran står för vilken typ av skrivare det är (1= kompakt, 2 = standard, 3 = högprestanda). Den tredje sifferkombinationen är ett unikt nummer för just den skrivaren – information som hjälper teknisk personal vid felanmälan. Användargränssnittet för samtliga skrivare är likadana. Antalet skrivare kommer vid bytet att optimeras.

Tidplan

Testning och förberedelser genomförs under vecka 40 i G-huset (Galaxen), Campus Valla. Implementation på våra campus sker enligt följande tidplan:

  • 9-13 oktober (v. 41) Campus Norrköping
  • 16-20 oktober (v. 42) Campus Valla
  • 23-27 oktober (v. 43) Campus US
  • 30-31 oktober Campus Lidingö

Lägesuppdateringar kommer att läggas in som driftinformation på Insidan

Vad behöver jag som medarbetare göra?
IT-avdelningen kommer i så stor utsträckning som det är möjligt automatisera installationen av de nya skrivarna på medarbetarnas datorer, för att underlätta för dig. Är din dator gemensamt administrerad (t.ex. AD-Mac eller AD-Klient) omfattas du av detta. IT-hjälp och guider finns tillgängliga i LiU kundcenters självhjälpsportal om du behöver lägga till skrivare manuellt.

Kommer funktionen PrintAnywhere att finnas kvar?
Ja, den kommer att finnas kvar. Samtidigt som bytet av skrivarna genomförs kommer PrintAnywhere dock att byta namn till Eduprint.

 

Frågor? Kontakta LiU Kundcenter
Telefon: 013-28 2828
E-post: helpdesk@liu.se

 


2017-09-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-13