Göm menyn

Stipendier - Psykiatrisk och neurologisk forskning/Scholarship - Psychiatric and Neurological Resear

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2017-09-20 17:00.

Ej fastställt antal stipendier

Utlyst belopp: 260000 kr, totalsumma

Observera: Även för sökande från landets övriga medicinska läroanstalter

Stipendiekrav

Att främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och neurologi främst beträffande de s.k. funktionella nervsjukdomarna. Skall tilldelas vetenskapsidkare, som genom arbete eller forskning i psykiatri eller neurologi gjort sig förtjänt därav och som är svensk medborgare. Utdelas av medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden.

Utskriftsvänlig version >>

Kontakt

Stipendiekansliet, Uppsala universitet
stipendiekansliet@uadm.uu.se
www.uu.se/stipendier

 

Announcement

This scholarship is open for application.
Applications for this scholarship must be submitted before 2017-09-20 17:00.

Number of scholarships not determined

Amount announced: 260000 kr, total amount

Please note: Also for applicants from medical faculties at other universities/univ colleges in Sweden

Scholarship requirements

Support for scientific research within the fields of psychiatry and neurology, especially in connection with functional neurology, is awarded by the Board of the Faculties of Medicine and Pharmacy to practitioners of science who possess Swedish citizenship and are regarded as deserving on the basis of work/research within the field of psychiatry or neurology.

Printable version in English >>

Contact

University Scholarships Office
scholarshipsoffice@uadm.uu.se
www.uu.se/en/findscholarships/

 


2017-09-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-13