Göm menyn

Stipendier att söka - Selma Andersons /Scholarship for application - Selma Andersons

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2017-09-20 17:00.

Ej fastställt antal stipendier

Utlyst belopp: 270000 kr, totalsumma
Innehavstid: 1 år

Stipendiekrav

Ett eller flera stipendier utdelas av rektor vid Uppsala universitet enligt följande:

  1. Till kvinna, som vid något av rikets universitet eller högskolor avlagt doktorsexamen och i samband därmed visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för vetenskaplig undersökning, studieresa eller utgivande av vetenskapligt arbete.
  2. Till kvinna, vilken vid någon av ovannämnda läroanstalter är antagen till forskarutbildningen och visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för arbete med doktorsavhandling.

Finns inga sökande enligt ovanstående kan stipendium tilldelas kvinna, som med särskilt goda vitsord avlagt högskoleexamen vid Uppsala universitet och är antagen till forskarutbildningen. Vid tillsättandet får i någon mån hänsyn tagas till sökandens ekonomiska ställning.

Samma person kan tilldelas stipendium i högst två år. Dock kan under omständigheter som gör stipendiaten särskilt förtjänt därav ett års prolongation medgivas.

Utskriftsvänlig version svenska >>

Announcement

This scholarship is open for application.
Applications for this scholarship must be submitted before 2017-09-20 17:00.

Number of scholarships not determined

Amount announced: 270000 kr, total amount

Scholarship Requirements

One or more scholarships are awarded by the Vice-Chancellor at Uppsala University as follows:

  1. to support scholarly/scientific research, academic travel or the publication of scholarly/scientific work by women who have completed doctorates at any of the country’s universities and other institutions of higher learning and thereby demonstrated genuine talent for scholarship/science
  2. to support dissertation work by women who have been accepted to postgraduate programmes at any of the country’s institutions of higher learning and shown genuine talent for scholarship/science.

Barring applicants meeting the above criteria, scholarships may be awarded to women who, on especially high recommendations,
have been awarded degrees at Uppsala University and been accepted to postgraduate programmes.

Some account may be taken of applicants’ financial condition in choosing scholarship holders. The same person may receive a scholarship for at most two years, provided, however, that extensions of one year are allowable in cases where continued support is especially warranted.

Printable version in English >>


2017-09-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-07