Göm menyn

Behöver du IT-hjäp?

Vid akuta ärenden ring 013-28 28 28. Är det mindre akut skicka in ditt ärende till e-post: helpdesk@liu.se

Information från IT

Som ett led i att förbättra servicen till er och samtidigt bli effektivare och rationellare i vårt arbete skulle jag vilja be er om lite hjälp.
När ni behöver hjälp gällande IT-frågor, kontakta alltid vårt Kundcenter. Vid akuta ärenden ringer ni nummer 013-28 2828.
Vid mindre akuta ärenden, skickar ni e-post till helpdesk@liu.se. Då får ni snabbare hjälp och vi IT-tekniker kan strukturera vårt arbete bättre.

Om ni skickar e-post direkt till en av våra IT-tekniker kan det hända att hen exempelvis är sjuk, har semester eller är på kurs och ert
ärende hamnar i en mailkorg som ingen tittar i på ett antal dagar. Om ni ringer direkt till en av oss tekniker är risken att hen är upptagen
i något annat ärende och inte kan svara.

För att du med säkerhet ska få ditt ärende behandlat så fort som möjligt, vänd dig direkt till IT-avdelningens helpdesk (LiU Kundcenter) via
e-post helpdesk@liu.se, telefon 013-28 2828 eller genom att skapa ett supportärende via https://minit.liu.se. Där finns det alltid en tekniker som tar emot och hanterar ert ärende. Antingen hjälper någon er direkt eller så skickas ärendet vidare till den som är bäst lämpad att lösa ditt problem. Vid ärenden som kräver besök av en tekniker är det alltid någon av de tekniker som sitter i er närhet som kommer och hjälper er. Ordinarie öppettider hos Kundcenter är måndag och torsdag 08.00–20:00 samt tisdag, onsdag och fredag 08.00–17.00.
 
Kort sagt, vi vinner alla på att börja använda ovanstående kontaktvägar! Ni får era ärenden behandlade fortare och effektivare och vi får en
bättre struktur i vårt arbete. Vi får dessutom statistik på inkomna ärenden, vilket gör att vi till exempel kan identifiera förbättringsområden
och skapa stödsystem.
 
Självhjälp
Instruktioner och guider för våra IT-tjänster hittar du här www.liu.se/it/guide
 
Felsökning via fjärrhjälp
Visste du att du kan få hjälp med felsökning via fjärrhjälp? Tekniker på Kundcentret kan då koppla upp sig mot din dator och undersöka ditt
problem direkt. Mer information om det hittar du här.

 


2017-09-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-07