Göm menyn

Visa upp din forskning för läkarstudenter

Under termin 4 (T4) på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskartorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare för det kommande självständiga arbetet på termin 6 (T6). Valet av projekt för det självständiga arbetet görs av läkarstudenterna i början av termin 5 (T5).

Forskartorget äger rum: tisdag den 10 oktober 2017, kl.15.00-16.00
Plats: 
Papaver/Digitalis, Växthuset, LiU Campus US
Anmälan: senast 25 september 2017. Till anmälan
Kontaktannacarin.stragnefeldt@liu.se

Forskartorget har rönt stor uppskattning bland både forskare och studenter. Vi förstår att många av er kan vara upptagna med andra aktiviteter, men se till att det kommer någon representant för din forskargrupp till detta viktiga tillfälle!

Vi vill att ni tar med en aktuell poster eller annat liknande material för egen uppsättning på posterskärm (från kl.14.30). Rekommenderad maxstorlek är A2. Både engelska och svenska titlar och postrar går förstås bra!

Studenterna får efteråt en sammanställning över de projekt som har varit med på Forskartorget.

Varmt välkommen!

Till inbjudan till forskartorget (pdf)


2017-09-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-07