Göm menyn

Ansök om forskningsanslag för diabetesforskning senast 15 sept

I år utlyser Diabetesfonden 20 miljoner i forskningsanslag för diabetesforskning.

Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad.

Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.

Ansökan 

Ansökan skickas in senast den 15 september 2017 via Diabetesfondens ansökningssystem.

Kontakt

För support kontakta Elise-Marianne Åberg, e-post: elise-marianne.aberg@diabetes.se


2017-08-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-31