Göm menyn

Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö

Syfte
Att ge medarbetare som arbetar på laboratorium kompetens att minimera risker för brand och agera korrekt vid brandlarm och brand. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

Målgrupp
Medarbetare från Regionen Östergötland och Linköpings Universitetet som arbetar i laboratoriemiljö.

Utbildningstillfällen

  • 17 augusti 2017, kl 08:00-11:30
  • 21 november 2017, kl 13:00-16:30
  • 15 mars 2018, kl 08:00-11:30
  • 19 juni 2018, kl 08:00-11:30

Kurslokal
Räddningstjänstens övningsfält i Linköping

Kostnad
700 kr per person exklusive moms för medarbetare vid Region Östergötland. 825 kr per person exklusive moms för medarbetare vid LiU (pga. av en administrativ avgift). Återbud senare än 14 dagar innan utbildningstillfället debiteras.

Anmälan
Regionanställda anmäler sig via Kompetensportalen. Skapa ett användarkonto och leta upp utbildningen ”Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö” i kurskatalogen.

Medarbetare vid LiU gör anmälan via länken: Anmälan

Kontakt
För att få hjälp med anmälan, vänligen kontakta kursadministratör Helen Johansson på telefon: 010-103 05 25, eller via e-post: helen.johansson@regionostergotland.se

OBS! Det måste vara minst 6 personer anmälda för att utbildningen ska bli av. Om utbildningen ställs in skickas information om detta ut strax efter att anmälningstiden gått ut.


2017-08-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-31