Göm menyn

Förändring vid beställning av taxiresor

LiU har använt det statliga ramavtalet för taxitjänster och leverantören MyCab för beställningar av taxiresor i hela Sverige.

Upphandlingsenheten fick under onsdagen den 30 augusti veta att MyCab har sagt upp avtalet i Linköping/Norrköping med flera orter i landet. Det innebär att vi inte längre har ett heltäckande avtal för taxiresor. Tills dess att ett nytt avtal är på plats rekommenderar vi att beställningar görs enligt nedan.

När du behöver beställa en taxi inom Linköping eller Norrköping (eller andra orter i Östergötland), beställ resan från Taxibil i Östergötland:

Taxibil i Östergötland, Linköping, telefon: 013-14 60 00
Taxibil i Östergötland, Norrköping, telefon: 011-100 100
Uppge LiUs kundnummer, 603060, och ditt kostnadsställe. Då kan taxiresan faktureras till LiU och en viss rabatt ges.

När du behöver beställa taxi då du befinner dig på andra orter i Sverige
Kontakta i första hand MyCab, telefon: 0771-555 666, uppge användarnamn LIU samt ditt kostnadsställe. Resan faktureras till LiU. Om MyCab inte längre har avtal på den ort du befinner dig i, kontakta ett lokalt taxibolag på orten. Var då beredd på att göra ett eget utlägg för resan, som sedan redovisas på reseräkningen.

Det statliga ramavtalet med MyCab har under en längre tid varit problematiskt (för vissa resenärer). Kammarkollegiet/Statens inköpscentral, som är avtalsansvarig, gör just nu en förstudie för att kunna ta ställning till om avtalet ska förlängas eller om en ny upphandling ska påbörjas. I det nuvarande avtalet har dock MyCab slutat att leverera till flera orter i Sverige, bl a Linköping/Norrköping då de inte längre har något samarbete med lokala taxibolag på dessa orter.

Du kan också beställa taxiresa via LiU:s resebyrå Egencia, om det är en taxiresa som sker i samband med annan bokad resa, t ex tåg/flyg.

Har du frågor, välkommen att höra av dig till resor@liu.se.

 

Hälsningar
Upphandlingsenheten


2017-08-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-31