Göm menyn

Information om avtalen för Hotelltjänster i Linköping/Norrköping och Boende för längre vistelser sam

LiU har lokala ramavtal för Hotelltjänster i Linköping/Norrköping och Boende för längre vistelser. Avtalen löper ut den 14 september.

Nya upphandlingar för dessa områden kommer att påbörjas under hösten, men det kommer att bli en avtalslös period, preliminärt till början av 2018. Nedan finner du information hur beställningar ska göras under den avtalslösa perioden. Vi söker också deltagare till arbetsgrupper inför de kommande upphandlingarna.

Boende för längre vistelser - löper ut 2017-09-14
Avtalet omfattar boende i rum eller lägenhet för vistelser från två veckor och uppåt.

Leverantörer i det nuvarande avtalet är i Linköping, Apartment Hotel Sweden Homes och Skyotel AB och i Norrköping, Hotell Strand och Västra Station (enbart rum).

Avropsordningen är s k fördelningsnyckel, d v s boende väljs utefter behov av boendets standard, geografiskt läge eller pris.

Bokningar som gäller hösten 2017, då gästen ska bokas för datum som infaller efter att avtalet har löpt ut, kan göras innan avtalet har löpt ut till gällande avtalspriser. Skulle avtalet fortsatt vara avtalslöst får du göra en direktupphandling fram tills dess att ett nytt avtal finns på plats. Läs mer om direktupphandling här.

Hotelltjänster i Linköping och Norrköping – löper ut 2017-09-14
I Linköping och Norrköping har vi lokala ramavtal med totalt nitton hotell fördelade på 2-4 stjärnor.

Avropsordningen är s k fördelningsnyckel, d v s hotell väljs utefter beställarens behov gällande geografiskt läge, tillgänglighet eller pris.

Från den 15 september och fram tills dess att ett nytt lokalt ramavtal finns på plats måste du använda det statliga ramavtalet för hotell i Linköping och Norrköping.

Information om vilka hotell som ingår i det statliga ramavtalet hittar du på avropa.se, http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/hotelltjanster/Ostergotlands-Lan/

Skillnaden mot nuvarande lokala avtal är att avropsordningen är rangordning inom respektive kvalitetskategori. Det finns fem hotell i Linköping och fyra hotell i Norrköping.

Kontaktuppgifter till nuvarande leverantörer finns i avtalsdatabasen Proceedo. Beställningar görs via Raindance.

Intresserad av att vara med i arbetsgrupp i kommande upphandlingar?
När ramavtalsupphandlingar ska genomföras är det viktigt att ha arbetsgrupper med anställda som har erfarenhet inom området.
Arbetsgruppens uppgift är att formulera en behovsbeskrivning och arbeta fram en kravspecifikation som motsvarar behoven. I kravspecifikationen formuleras de krav som ställs i den aktuella upphandlingen och hur de viktas mot varandra. Det är med andra ord kravspecifikationen som styr hur resultatet av upphandlingen blir. Genom arbetsgruppen har du möjlighet att påverka, du deltar också i anbudsutvärderingen. Arbetsgruppen leds av en upphandlare från Upphandlingsenheten.

Om du är intresserad av att delta i arbetsgrupp för hotell i Linköping/Norrköping eller Boende för längre vistelser anmäler du ditt intresse till Jessica Kindqvist via e-post jessica.kindqvist@liu.se eller fyller i formuläret här.

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 1 september.

Har du frågor? Kontakta Jessica Kindqvist, tel 013-28 28 25, e-post jessica.kindqvist@liu.se.

 

Med vänlig hälsning
Upphandlingsenheten


2017-08-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-31