Göm menyn

Omfattande avbrott i nätinfrastrukturen 15 september kl 02:00-06:00

Fredagen den 15 september mellan kl. 02:00 och 06:00 kommer alla verksamheter på US att påverkas av ett planerat avbrott i nätinfrastrukturen. Avbrottet är omfattande och unikt i sitt slag eftersom åtkomsten till alla funktioner, alla system och all utrustning på US som är beroende av nätuppkoppling kommer att beröras.

Under avbrottet ska reservrutiner användas för de funktioner som berörs.

Avbrottet påverkar generella funktioner (t ex telefoni, personsökning, datorsystem som journalportal, Cosmic, ROS m fl., skrivare), medicinteknisk utrustning (t ex röntgenutrusning, patientövervakning, EKG) och tekniska och fastighetsrelaterade funktioner (t ex larmknappar och rörpost).

Alla verksamheter måste sätta sig in i konsekvenserna och göra egen riskinventering

För att säkerställa patientsäkerheten måste alla verksamheter sätta sig in i konsekvenserna och förbereda sig genom att göra en riskinventering i den egna verksamheten. Respektive verksamhet behöver överväga om det finns behov av att informera samarbetspartners utanför Region Östergötland om att avbrottet äger rum.

Informationssida på Lisa uppdateras löpande

På Lisa finns en särskild informationssida om avbrottet som kommer att utvecklas och uppdateras löpande. Där finns mer information och material som underlättar förberedelserna.

Eventuella frågor om avbrottet hänvisas till Stöd- och serviceportalen.

Stöd- och serviceportalen/MTIT-akuten
Telefon: 010-10 33 000

Mer information

Mattias Larsson
Enhetschef
Nätverkstjänster och driftövervakning
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Region Östergötland


2017-08-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-30