Göm menyn

Utlysning av Östgöta Gilles doktorandstipendium 2017

Östgöta Gille i Stockholm utlyser Doktorandstipendier 2017

Östgöta Gille i Stockholm erbjuder två doktorandstipendier om vardera 15 000 kr till forskarstuderande vid Linköpings universitet. Stipendiet kan efter ansökan tilldelas doktorand som utfört ett prisvärt individuellt arbete vid någon av universitetets fakulteter.

Stipendiet bör företrädesvis tilldelas den som bedriver forskning med anknytning till Östergötlands län respektive Linköpings stift och dess samhällsliv, näringsliv, kultur etc. Studerande som genom börd eller uppväxt har anknytning till Östergötland eller Linköpings stift bör särskilt uppmärksammas.

Universitetet ser med stor tacksamhet på stipendieerbjudandet och det är angeläget att vi tillmötesgår Östgöta Gille genom att föreslå mottagare som uppfyller de föreskrivna fordringarna. Ansökan/nominering inlämnas till och behandlas av universitetet som föreslår stipendiaterna till Östgöta Gilles direktion. Stipendierna överlämnas i Stockholm vid Östgöta Gilles årshögtid den 28 november.

Ansökan

Ansökan/nominering ska innehålla en kortfattad presentation av den sökande (skolgång, anknytning till Östergötland eller Linköpings stift, intressen, planer för framtiden etc.), samt kortfattad samman­fattning av forskningsarbetet. Det senare styrkt genom intyg från handledare eller motsvarande. Handlingarna skall skickas in som underskrivna original.
Ange diarienummer: Dnr LiU-2017-02039.

Sista ansökningsdag är den 6 september 2017
Ansökan/nominering inlämnas till Anne-Christine Lindvall.

Med vänlig hälsning
Anne-Christine Lindvall, utbildningsledare
Filosofiska fakultetens kansli
Telefon: 013-28 44 15
E-post: anne-christine.lindvall@liu.se


2017-08-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-29