Göm menyn

Strömavbrott vid reservkraftsprov 6 september kl 06:45-07:15

Samtliga medarbetare vid Campus US rekommenderas att inte arbeta i system som förutsätter datanätverk under reservkraftprovet.
Att inte heller göra tester eller dataexekveringar på några datorer.
Detta för att undvika förlust av data.

Provet utförs så att man bryter de inkommande ledningarna från Tekniska Verken kl. 06.45 (som referenstid används Fröken Ur.). Spänningen försvinner då i hela sjukhuset (utom avbrottsfri elkraft i gulmärkta UPS-uttag).

Efter ca 15 sekunder börjar reservkraftaggregaten leverera spänning till uttag med prioriterad elkraft (rödmärkta uttag). I etapper med några sekunders mellanrum kommer sedan olika delar på sjukhuset att återfå spänningen till oprioriterade uttag (vita märkskyltar med svart text).

Efter ca 4 minuter skall samtliga oprioriterade uttag ha återfått elkraft. Under resten av provtiden levererar dieselgeneratorerna elkraften till sjukhuset. Kl. 07.15 sker återkoppling till normalt drift utan något avbrott.

Provet kommer att märkas främst genom att det blir helt mörkt på sjukhuset under ca 15 sekunder. Hissar mm kommer alltså att stanna under dessa 15 sekunder. Därefter återkommer spänningen till alla prioriterade (rödmärkta) uttag, inklusive hissarna.

Tidpunkten för provet är vald med tanke på att både nattskift och pågående dagskift finns på plats, dvs. bemanningen är god, samtidigt som mycket liten verksamhet pågår eftersom operationer och undersökningar inte hunnit starta.

Kontakt

Eventuella frågor kan ställas till elchef Bror-Anders Larsson på Veolia 0706 - 29 70 05, e-post: Bror-Anders.Larsson@veolia.com eller eltekniker Kjell Rosén  0702-31 73 03, e-post: Kjell.Rosen@veolia.com
Båda kommer att finnas på plats under aktuell tid.

Provet utförs på uppdrag av:

FM-Centrum Östergötland
Per-Olov Eliasson
Tekniksamordnare EL
Tel: 010 103 76 73
E-post: Per-Olov.Eliasson@regionostergotland.se

Mer information hittar du här >>


2017-08-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-29