Göm menyn

Information Tinnerbäckshuset sommar 2014

Nedan följer information om vad som pågår på byggarbetsplatsen just nu och hur det kan komma att påverka kringliggande verksamheter under sommaren 2017.

Här sker arbetet:

Verksamhet: I närhet till O-huset, Ögon, Vuxenpsykiatri
Husnummer: I närhet till hus 013, 470, 830
Ingång: I närhet till 24, 26, 27, 29

Pågående arbeten:

Sprängningarna gör sommaruppehåll under vecka 26-32 på begäran från berörda verksamheter som går ner i bemanning under semesterperioden. Under sommaren kommer även arbeten med spräckning av berg att pågå samt en del grävarbeten. Vecka 33 återupptas sprängarbetena och beräknas pågå fram till vecka 44.

Trots omfattande geologiska undersökningar har berget visat sig vara av betydligt sämre kvalitet än prognostiserat. Det gäller framförallt det berg som gamla BUP stod på och som vi av naturliga skäl inte kommit åt att undersöka innan rivningen var genomförd. Den sämre kvaliteten på berget får tyvärr konsekvenser på tiden.

Störningar som kan förekomma:

Buller från maskiner. Vajern som sågar genom berget kan ge ifrån sig ett vinande ljud.

För mer information se Region Östergötlands sida om Framtidens US


2017-08-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-14