Göm menyn

Kontrollera dina uppgifter i ”Sharepoint” databasen för arbetsfördelningsmodellen

Nu är det dags att kontrollera uppgifterna för verksamhetsåret 2016 i vår nya version av ”Sharepoint”. Systemet är nu överfört till en excelbaserad webapplikation. Berörda är i första hand personer knutna till IKE med en lärarbefattning. Synpunkter på utförda undervisningsuppdrag 2016 ingår inte i denna remiss – dessa är redan slutkontrollerade i tidigare remissomgångar.

Fel rapporteras till svar@ike.liu.se. Deadline torsdag 17 augusti.

 

Följ (den nya) instruktionen på http://old.liu.se/medfak/ike/internt/arbetsfordelningsmodellen?l=sv . Obs det är 2016 års insatser som nu ska granskas enl 2016 års regler. Data för 2017 tar vi senare.

 

 


2017-08-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-02