Göm menyn

Halvårsbokslut med deadline 6 juli kl 18:00

Vi närmar oss halvårsbokslutet, DÅR, och vi har några viktiga datum att hålla reda på. Deadline är den 6 juli kl 18:00.

Beslutsattestanter

Torsdag 6 juli kl 18:00 är sista dag för beslutsattest av leverantörsfakturor och interna leverantörsfakturor (separata flikar i inkorgen i Raindance).
Detta gäller även bokföringsorder, även de finns i en separat flik i inkorgen.

Beställare

Tänk på att snarast leveranskvittera beställningar som har kommit för att de ska hinna attesteras i tid.

Mottagningsattest

Tänk på att snarast göra mottagningsattest för att fakturan ska hinna attesteras i tid.

Fakturahanterare

Kontering av fakturor i inkorgen behöver ej kommenteras som ”bokslutskonterad”. Prioritera i beloppsordning, högst belopp först.

Fakturor som är under utredning och som inte kommer gå vidare till beslutsattestant:
Gör en ”bokslutskontering” med konto och aktivitet som bedöms som det mest sannolika.

De fakturor som inte hinner attesteras innan Raindance stänger för perioden måste manuellt bokas upp.
Därför är vi jättetacksamma för all er hjälp med att få igenom så många fakturor som möjligt.

Vid frågor kontakta oss på IKE ike-ekonomi@liu.se

Stort tack på förhand!


2017-06-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-22