Göm menyn

Sök projektbidrag för att utveckla ANDT-arbetet 2018

Folkhälsomyndigheten fördelar projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Projektbidrag kan sökas av idéburna, statliga och kommunala organisationer inom tre olika projektkategorier: förberedande-, tillämpande- eller utvecklande projekt. Samtliga projekt inom kategorierna tillämpa och utveckla ska utvärderas vetenskapligt i syfte att påvisa eventuell effekt. Därför ska alla våra projekt drivas i samverkan mellan praktisk verksamhet och forskningsaktörer inom universitet, högskola eller FoU-enhet.

För att inspirera till ett kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete tror vi att metoder och arbetssätt måste upplevas som både användbara och meningsfulla av de som är tänkta att använda dem och det hoppas vi att en praktiknära forskning kan bidra med. Vårt långsiktiga mål är att projektbidragen ska leda till ett långsiktigt hållbart, kunskapsbaserat, förebyggande ANDT-arbete i Sverige.

Läs mer om kriterier och ansökningsförfarande


2017-06-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-15