Göm menyn

Resultat doktorandundersökning 2017/Result PhD Survey 2017

Resultatsammanställningar från doktorandundersökningen 2017 finns nu publicerade. Sammanställningar finns för universitets-, fakultets- och på institutionsnivå. Se länk nedan.
 

Summaries of results from the survey regarding third-cycle studies at the Department of Clinical and Experimental Medicine are now published.
Summaries can be found for the University, Faculties and Departments, respectively.

Här kan du se resultatet/Follow the link to the result


2017-06-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-13