Göm menyn

Hantering av post och e-post under semestern

Inför semestern vill vi påminna om att alla medarbetare bör lägga in ett frånvaromeddelande/hänvisning i sin e-post med hur länge man är borta och när man kan förvänta sig svar. Om möjligt hänvisa också till någon annan person som kan besvara eventuella frågor.

Om t ex en förfrågan om utlämning av handlingar kommer in bör denna snarast möjligt skickas vidare till registrator för hantering; registrator@ike.liu.se. Registratorsbrevlådan vid IKE bevakas varje vardag under hela sommaren.

Läs mer om posthantering på IKEs webbplats: https://liu.se/medfak/ike/internt/diarieforing-och-posthantering?l=sv

Registraturen på Valla är bemannad varje vardag under hela sommaren. Under veckorna 27-32 är deras jourtider kl 08-12. Nås på registrator@liu.se eller 013-28 10 03.


2017-06-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-08