Göm menyn

Stipendium inom forskning för vårdvetenskap

Aroseniusfonden och förbundet Blödarsjuka i Sverige utlyser ett stipendium på 100 000 kr inom forskning för vårdvetenskap. Vårdvetenskap är ett omfattande begrepp som innefattar flera discipliner som exempelvis omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi eller hälsoekonomi.

Stipendiet kan sökas av forskare eller forskningsgrupp som bedriver studier med fokus på hälsa/ohälsa och sjukdom för personer med blödarsjuka eller annan blödningsrubbning. Anslaget kan användas till driftskostnader eller lön. Prioritet ges till  forskning av hög kvalitet.

Ansökan: senast den 15 juli 2017. Vi tar endast emot ansökningar via mejl. 
Ansökningshandlingar: rekvireras från Förbundet Blödarsjuka i Sverige, 
info@fbis.se, eller via Aroseniusfondens hemsida, www.aroseniusfonden.se
Ansökan skickas till: info@fbis.se
Obs! Kom i håg att hämta ett försättsblad från hemsidan - www.arosenius.se.

Beviljat forskningsanslag ska återrapporteras till Förbundet Blödarsjuka i Sverige senast 12 månader efter det att anslag meddelats.

Läs mer här


2017-06-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-08