Göm menyn

Förändringar av skrivarfunktionen på Campus US

Linköpings universitet kommer att byta leverantör av skrivare, och därmed även skrivare, under sommaren 2017.

Som en förberedelse för detta, så har Region Östergötland och Koneo påbörjat ett arbete med förändringar i datanätverket på US.

Det kan under en kort period påverka funktionaliteten för vissa av våra skrivare. Arbetet med datanätverket ska vara avslutat under v 20.


2017-05-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-15