Göm menyn

Stölder på Campus US/Thefts at Campus US

Den senaste tiden har flera stölder/försök till stölder upptäckts i LiU:s lokaler på Campus US. Vi vill med anledning av detta påminna er alla om några säkerhetshöjande åtgärder:

  • Förvara era värdesaker inlåsta eller under uppsikt.
  • Försäkra er om att ni har låst till kontoret m.m. när ni lämnar rummet.
  • Släpp inte in någon i ett hus/korridor som ni inte känner igen.
  • Var uppmärksamma och kontakta väktaren på telefonnummer 070-2439570 om du noterar att det rör sig obehöriga i lokalerna. Både LiU:s och Regionens väktare är informerade om stölderna och är extra uppmärksamma.
  • I händelse av stöld, vänligen se rutin på IKEs hemsida (https://old.liu.se/medfak/ike/internt/arbetsmiljo/arbetsmiljo/stold-och-inbrott?l=sv)

 

Thefts at Campus US

Recently there have been several thefts at Campus US. Therefore, we would like to remind you all about some security measures:

  • Keep your valuables locked away or under observation.
  • Make sure you have locked your office, etc. when you leave the room.
  • Don’t let someone, that you do not know is authorized, into a building/corridor.
  • Contact campus security on phone number 070-2439570 if you notice that there are unauthorized persons in the premises. Campus security are informed about the thefts and pay particular attention to this matter

2017-05-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-05