Göm menyn

Välkomna på ett öppet arrangemang inom Norrköping Pride 2017

Queera livslopp - att leva och åldras som lhbtq-person

  • 5 maj 16-18 i K3, Campus Norrköping

Anna Siverskog inleder med en föreläsning om sin avhandling: ”Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld”.

Efter föreläsningen följer ett samtal med:

  • Anna Siverskog disputerade 2016 med sin avhandling ”Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld” vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande), Linköping universitet.
  • Christian Antoni Möllerop, utbildad statsvetare vid Försvarshögskolan. Christian har varit vice förbundsordförande i RFSL 2010 - 2016. Ett av de områden han arbetat mest med är åldrande, sexualitet och identitet.
  • Johanna Waara, utvecklingsledare mänskliga rättigheter i Göteborgs stad, har arbetat fram och utvecklar modellen "Normmedvetet arbetssätt med fokus på HBTQ inom äldreomsorgen".

Ett öppet arrangemang inom Norrköping Pride 2017

Mer information + affisch på vår hemsida:

https://liu.se/forskning/forum-for-genusvetenskap-och-jamstalldhet

 

Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet


2017-05-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-02