Göm menyn

Ny vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU

Linköpings universitet har tagit fram en ny vägledning för hantering av kränkande behandling som ersätter tidigare dokument Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Av material framgår bl.a. var man vänder sig vid upplevd kränkande behandling.

Medarbetare kan vända sig till:

 • Närmaste chef eller prefekt
 • HR-konsult
 • Lokala fackliga representanter
 • Arbetsmiljöombud
 • Lika villkorsombud
 • Koordinator för lika villkor
 • Företagshälsovård

Studenter kan vända sig till:

 • Studierektor eller programansvarig
 • Lärare
 • Studievägledare
 • Studentkår
 • Studerandearbetsmiljöombud
 • Studenthälsan
 • Koordinator för lika villkor

För mer information, se IKEs lika villkorssida

Vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU (pdf)>>


2017-05-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-02