Göm menyn

Aktuellt inom Arbetsmiljö, Miljö och Laboratoriesäkerhet

Arbetsmiljö och Miljö

  • Inspektionen från arbetsmiljöverket är uppskjuten till maj. Vi vill därför be alla att inför inspektionen den 15/5 se över avfallskärl, kemikalieförvaring, riskbedömningar mm. en gång extra på sina arbetsplatsen

  • Ny Koordinator Miljö: Karin Söderman har tagit över som Koordinator Miljö och avfall på IKE, samt tar även över arbetsuppgifterna som samordnare för arbetsmiljö på IKE. Karin har sin arbetsplats i Patologihuset, plan 10 (010-1033764, karin.soderman@liu.se)

  • På förekommen anledning vill vi påminna om rutiner vid stöld, inbrott och hot. En rutin för hantering av sådana situationer, inklusive en utskriftsvänlig version finns på IKEs interna hemsida (https://old.liu.se/medfak/ike/internt/arbetsmiljo/arbetsmiljo/stold-och-inbrott?l=sv)

Laboratoriesäkerhet

  • Till all teknisk personal: Boka in vårens  16/5 12-13 för vårens Labtekniska Forum! Inbjudan skickas ut inom kort till de berörda

  • Riskbedömningar: Riskbedömningar av alla laborativa moment ska utföras innan arbete påbörjas. Avdelningscheferna har sedan tidigare delegerat ansvaret för att riskbedömningar genomförs till forskningsledarna. För mer information se LiUs Laboratoriesäkerhetshandbok (mallar för riskbedömning finns på IKEs hemsida och i KLARA). Vid frågor och hjälp kontakta Elisabet Hollén, Karin Söderman eller Veronika Brodin.  

  • Har du skurit dig/stuckit dig i fingret?” IKEs interna hemsida är nu uppdaterad med en ny version av IKEs rutin för stick och skärskada (https://old.liu.se/medfak/ike/internt/arbetsmiljo?l=sv). OBS! Kom ihåg att även anmäla arbetsskada i händelse av stick/skärskada.

  • Stänk i ögat: Ny rutin för hantering av stänk i ögat finns på IKEs hemsida (https://old.liu.se/medfak/ike/internt/arbetsmiljo/arbetsmiljo-och-miljo-startsida/1.720626/Rutinstankiogat_routineeyesplash_IKE.pdf)

Läs mer på webben>>


2017-04-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24