Göm menyn

Trygg-Hansas forskningsstiftelse

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse bildades 1981 och har som mål att främja forskning som på något sätt rör försäkringsrelaterade områden. Det kan till exempel handla om att förebygga olika typer av skador – på människor eller egendom – och sjukdomar.
 
Forskningsstiftelsen utlyser forskningsområden under 2017 med följande fokus:

  • Nyblivna mödrars hälsa – Många kvinnor lider i det tysta p.g.a. skador vid förlossningen. Hur kan man förebygga, utveckla diagnostiken och förbättra behandlingen av förlossningsskador som leder till livslånga besvär?
  • Vad innebär oskyddade trafikanters användning av mobil kommunikationsutrustning för risker i trafiken och vilka åtgärder är lämpliga för att minska riskerna?
  • Hur kan beteendeinsatser (så kallad Nudging) användas för att på ett icke tvingande sätt få människor att fatta beslut som är bättre för hälsan, säkerheten och i linje med en mer hållbar utveckling?

Läs mer och skicka in er ansökan: https://www.trygghansa.se/om-trygghansa/csr/forskningsstiftelse


2017-04-18
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-18