Göm menyn

Nytt ramavtal för laboratorieprodukter från och med 12 april 2017

Ramavtal för laboratorieprodukter har upphandlats i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Chalmers och GU har varit igång med avtalet sedan i juli förra året och för LiU gäller avtalet från 2017-04-12 till 2018-10-31, med möjlighet till förlängning 1 + 1 år maximalt till 2020-10-31

Avtalets innehåll

Avtalet omfattar laboratorieprodukter inom åtta olika segment. Se bilaga ”Varukorgar” i avtalsdatabasen Proceedo, för vilka produkter som ingår under varje segment. Observera att det dock står fritt att beställa valfria produkter inom segmentet och av de varumärken som framgår. Det framtagna sortimentet är bara exempel på produkter som kan beställas.

Segmentering:

 • Segment 1 - Plast cellodling
 • Segment 2 - Plast pipettspetsar
 • Segment 3 - Plast övrigt
 • Segment 4 - Glas
 • Segment 5 - Personligt skydd
 • Segment 6 - Renrum
 • Segment 7 - Övrig förbrukning
 • Segment 8 - Mindre instrument

Segment 8 - Mindre instrument avser enklare och mindre instrument utan behov av ytterligare installation, s.k. "plug n play", under en totalkostnad av 50 000 SEK. Vid behov av mer avancerade och/eller dyrare instrument än angiven kostnadsgräns gäller regelverket för direktupphandling. http://old.liu.se/insidan/inkop/handledning/genomfor-direktupphandling?l=sv. Offertförfrågan med tydlig kravspecifikation skickas till minst 3 leverantörer (förslagsvis de inom segment 8, eller andra mer lämpade). För utförlig definition av Mindre instrument - se avtalsinformationen för Segment 8 – Mindre instrument, i Proceedo.

Avropsordning

Avropsordning är samma som för föregående avtal, dvs ”särskild fördelningsnyckel”.

Så här beställer du från avtalet

När du ska göra en beställning väljer du leverantör efter följande parametrar:

 • varumärke
 • produktens enskilda egenskaper
 • beställarens specifika behov
 • lägsta pris och/eller
 • leveranstid

Valet baseras på en eller flera kriterier ovan och beställaren väljer den leverantörs produkter som bäst motsvarar det enskilda behovet.

Produkterna kommer att finnas beställningsbara via beställningssystemet Raindance så snart som möjligt efter avtalsstart via en elektronisk produktkatalog och/eller s.k. punchout. Innan rätt anslutning är på plats kan du beställa via en ”Fritextartikel” som finns upplagd för respektive avtalsleverantör. Gör såhär i Raindance:

 • Gå till ”Inköp”, ”Beställ” och ”Varukorg”
 • Markera avtalskategori ”Laboratorieprodukter”
 • Markera vald leverantör – då dyker information upp om anslutning (punchout eller katalog) eller (om anslutning ej är klar) en artikel som heter ”Fritextartikel”. Ange i det senare fallet själv vilken produkt du ska beställa och lägg i varukorgen.

Leverantörer i avtalet och ändringar mot befintligt avtal

Tolv leverantörer ingår i avtalet. Se avtalskategori ”Laboratorieprodukter” under respektive segment i Proceedo, alternativt i bilaga ”Antagna leverantörer per segment” för att se vilka leverantörer som är antagna inom vilket segment. Det blir några förändringar mot nuvarande avtal - några leverantörer utgår och några är nya. Leverantörer som utgår jämfört med nuvarande avtal är: Th Geyer och W & R Group. Nya leverantörer inom avtalsområdet är Bionordika, Vita Verita, Mettler-Toledo, Pre-tech, LabTeam och Teknolab.

Avtalsleverantörer laboratorieprodukter:

 • Bionordika
 • VitaVerita
 • Mettler- Toledo
 • Pre-tech
 • Nordic Biolabs
 • Sarstedt
 • VWR
 • Fisher
 • LabTeam
 • Saveen & Werner
 • Sigma
 • Teknolab

Priser

Priset utgörs av rabatter på varumärken.  Se bifogad fil ”Sammanställning rabatter per segment” för specifik rabattinformation. Rabatterna dras från officiellt gällande listpris och gäller endast de varumärken som respektive leverantör angett att de kan tillhandahålla.

Leveranser

Leveranser sker fraktfritt till angiven adress vid ordervärde överstigande 1 500 kr. Vid ordervärde under 1 500 kr får en småorderavgift tas ut, dock högst 200 kr. Vid expressleverans tillkommer den faktiska fraktkostnaden. Inga andra avgifter får förekomma på fakturan.

Mer information om avtalet

I LiU:s avtalsdatabas Proceedo finns från och med 12 april information om avtalet med kontaktuppgifter till avtalsleverantörerna, se avtalskategori Laboratorieprodukter. Du kan också kontakta avtalsansvarig Sofia Gripenbäck, telefon: 013-28 66 52 alt upphandling@liu.se.


2017-04-18
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-18