Göm menyn

NordForsk utlyser medel till finansiering av nordiska doktorandkurser

Nu finns möjlighet att ansöka om medel för att anordna forskarkurser med inriktning på registerforskning inom det nordiska programmet för hälsa och välfärd

Sista ansökningsdag är den 21 juni>>


2017-04-03
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-03