Göm menyn

Rotary Borgholm - anslag till forskarstuderande och nydisputerade vid MedFak, LiU

Borgholm Rotary Klubbs fond för onkologisk forskning ledigförklarar 2017 två forskningsanslag om 50 000 kr vardera, då ingen utdelning skedde 2016.

Anslagen tilldelas forskare inom det onkologiska forskningsområdet vid Medicinska fakulteten – vartannat år till forskare som nyligen disputerat och vartannat år till forskarstuderande med förväntad disputation inom 1-2 år. År 2017 kungörs ett anslag till disputerad forskare som lagt fram avhandlingen under perioden 2015-01-01—2017-05-31 samt ett anslag till en forskarstuderande med nära förestående disputation.

Sista ansökningsdag 1 juni 2017.


2017-03-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-27