Göm menyn

Regler för användning av LiUs IT-resurser inklusive epost

Vi vill påminna om de regler som gäller för användning av LiUs IT-resurser och epost ”Regler för användning av IT-resurser vid Linköpings universitet” 2015-12-03 dnr LiU-2015-01618

Användning

  • LiU:s IT-resurser får användas till sådant som inte bryter mot svensk lag, mot ingångna avtal, eller mot universitetets policy och regelverk, inklusive dessa regler.
  • Det är inte tillåtet att dölja, eller försöka dölja, sin egen eller någon annans identitet vid användning av LiU:s IT-resurser utom i de fall det är uttryckligen tillåtet.
  • Det är inte tillåtet att använda LiU:s IT-resurser för att förtala, förolämpa, förnedra eller kränka andra.
  • Du får inte använda IT-resurserna på ett sätt som stör andra användare, till exempel genom att förbruka en för stor del av tillgänglig kapacitet.
  • Du får inte göra LiU:s IT-resurser tillgängliga för någon utanför LiU utan skriftligt medgivande från IT-direktören. Även donationer av utrustning ska godkännas av IT-direktören.
  • LiU:s IT-resurser får inte användas för affärsverksamhet utan skriftligt medgivande från IT-direktören.
  • Användare av LiU:s IT-resurser är skyldiga att följa anvisningar från IT-direktören, IT-säkerhetsgruppen och systemadministratörer med ansvar för resurserna.

Läs hela beslutet här (pdf)>>


Christina Ekerfelt
Prefekt


2017-03-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-20