Göm menyn

Kvalitetssäkring av publikationer i DIVA för 2016

Det är nu dags att kvalitetssäkra våra publikationer i DiVA för 2016

Informationen om de publikationer som finns i DiVA används vid fördelning av ekonomiska resurser inom både MF och RÖ och därför är det viktigt att 2016 års publikationer är korrekt angivna. De enda publikationstyper som beaktas vid fördelningen är refereegranskade tidskriftsartiklar, refereegranskade översiktsartiklar och avhandlingar.

I underlaget för fördelningen ingår inte artiklar med status ”Epub ahead of print”, “Accepted”, “In press” eller konferensbidrag/abstracts.

För forskare som var affilierade både till MF och till RÖ när en publikation skrevs ska båda organisationstillhörigheter vara registrerade i DiVA.

För att kontrollera dina publikationer i DiVA välj något av följande alternativ:

Om det saknas publikationer eller om en publikation är felregistrerad anmäls detta till Mats Söderström mats.g.soderstrom@liu.se

Korrigeringar/synpunkter som inkommer senare än 29 mars 2017 kommer ej att beaktas!


2017-03-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-13