Göm menyn

Avdelningschefsbyte vid Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi

Avdelningschefen vid Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi Mikael Wirén har med anledning av utökat uppdrag från fakulteten begärt och beviljats entledigande från uppdraget som avdelningschef fr. o. m den 1 mars 2017.

Vi välkomnar nu istället professor Olle Stål som utsetts och tillträtt som avdelningschef  från och med 1 mars 2017.


2017-03-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-06