Göm menyn

Granskning av registrerad undervisning för HT 2016

Dags för IKE anslutna att granska Sharepoints registrerade undervisning för HT16!

Alla som har anknytning till IKE och som har undervisat på något av Med faks program eller kurser inbjuds nu att granska vad som registrerats för höstterminen 2016.

Nedanstående två filer innehåller all information i sorterbart excel resp pdf format. Observera att insatser på vissa kurser och program kan saknas i filen, såsom exempelvis sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen.

För lärare på LÄK kommer data tyvärr att saknas i remissversionen, pga försenad rapportering, för stadieexamination II.

De flesta användare hittar sannolikt effektivare i pdf filen med sökning Ctrl-F. I excelfilen kan man finnas med på många olika rader långt från varandra.

Synpunkter på detta mottages senast torsdag 2 mars enl nedan:

Läkarprogrammet: nils.dahlstrom@liu.se

Övriga program och kurser: svar@ike.liu.se

 

Hälsningar!

Nils Dahlström och Torbjörn Ledin 


2017-02-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-27