Göm menyn

Läkaresällskapets priser

Tack vare generösa donationer genom åren har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna dela ut priser och medaljer som belöning och uppmuntran till forskare som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar

Vi hoppas att du tar dig tid att nominera en eller flera mottagare till något av årets priser, en kollega eller medarbetare som utmärkt sig genom åren. Det går också bra att skicka in ett tävlingsbidrag från den egna forskningsgruppen till någon av de fonder som belönar opublicerade artiklar (Alvarengas pris).

Välkommen med förslag om prismottagare senast den 1 mars 2017 till SLS, Annie Melin, Box 738, 101 35 Stockholm, annie.melin@sls.se

Läs mer om vilka priser som delas ut 2017>>


2017-02-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-13