Göm menyn

Laboratoriesäkerhet

I slutet av februari är det dags att  sammanställa LiU:s förbrukade mängd av organiska lösningsmedel (där ingår också hand- och yt-desinfektion) för campus US 2016, något som årligen rapporteras in till Miljökontoret. Alla berörda KLARA inventerare uppmanas att gå in lägga in inköpt mängd organiska lösningsmedel för 2016 i KLARA senast den 28 februari 2017. Vid frågor kontakta Kristina Orselius, ditt lokala kemikalieombud eller IKEs koordinator för brandfarlig vara/kemikalier Elisabet Hollén.

Soon it's time report the consumption of  organic solvents (which also includes hand-and surface disinfection) at campus US in 2016. Which then will be reported to the Office environment (Miljökontoret). We urge everyone who is responsible for the inventory in the KLARA system to report the amount of purchased organic solvents for 2016 in KLARA no later than 28 February 2017.
For further questions contact Kristina Orselius, your local delegate for chemicals, or the coordinator for chemicals/flammable products at IKE.


2017-02-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-06