Göm menyn

Kungörelse G Holmgrens minne

Bifogat finns svensk och engelsk kungörelse för G Holmgrens minnes stipendium. Av den disponibla avkastningen skall minst 3.000 kronor årligen utgå som bidrag för inbjudan av gästföreläsare inom ortopedteknik eller därtill relaterad ortopedkirurgi. Återstoden utdelas som stipendier till studerande vid Uppsala universitet eller annan studerande eller yrkesverksam som avser att förvärva särskilda kunskaper inom ortopedteknik eller därtill relaterad ortopedisk kirurgi.

Deadline för ansökan är 21 februari klockan 17:00.

Annons svenska (pdf)>>

Advertisement English (pdf)>>


Pernilla Lönner

Uppsala universitet, Stipendiekansliet/Scholarships Office
Box 256, 751 05 Uppsala
Besöksadress: St Olofsg 10B
stipendiekansliet@uadm.uu.se
http://www.uu.se/stipendier
http://www.uu.se/scholarships


2017-02-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-06